קופות ממוחשבות, קופות דור שלישי, מועדון לקוחות, SMS, אימייל, דוחות ניהולים, דוחות שיווק, דוחות כספים  |  מודעה 1  |  two  |  הודעות בדבר החוק החדש בנושא מיילים וסמס  |  טופס סיכום פגישה

 
אופטימלוס-פתוח עסקי על ידי ד"ר כהן יוסף.